- Resmi İlanlar
Facebook
TwitterTarih: 13-09-2023 00:02

S.S.DİYARBAKIR HURDACILAR TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU KARARI
Konusu : 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
S.S. Diyarbakır Hurdacılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu olarak 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 87.madde hükümlerine göre aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını 15/10/2023 tarihinde, saat 10:00’da Lunapark Arkası Yeni Stadyum Yolu Üzeri 596. Sokak No:4 Ayaz Elegance Düğün Salonu Kayapınar/Diyarbakır adresinde yapılmasına, birinci toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının aynı gündem dahilinde 22/10/2023 tarihinde aynı saat ve aynı yerde yapılmasına karar verildi.
GÜNDEM :
1. Açılış ve Yoklama,
2. Divan Seçimi ve Saygı Duruşu
3. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve Yönetim ile Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibra oylaması
4. Bilançonun okunması ve ibra oylaması
5. Yönetim ve Denetim Kurullarının 4 yıllığına seçimi
6. Arazi projesinin onaya sunulması ile işyerlerinin tip (metraj vs.) ve gruplarını, ortak tesislerin belirlenmesi- işletmeleri için yetkilendirme yapılması ve işyerlerine ilişkin tip ve gruplar halinde dağıtım yapılması esasının tayini
7. Kooperatif yapım usulü olarak tayin olunan emanet usulünde yüzdeliğe ilişkin esasların karara bağlanması
8. Arsa payı ve arsa payı katılım bedellerinin gözden geçirilmesi ve arsa payı katılım bedelleri ile genel giderler katılım bedeli toplamı neticesinde aidatların belirlenmesi ile gecikme faizinin 2 katına kadar çıkarılmasına ilişkin karar alınması
9.Dış denetçi atanması hususunun görüşülmesi
10- Ana sözleşme Değişiklikleri için yönetime yetki verilmesi hususunun görüşülmesi
11- Dilek ve temenniler
12- Kapanış

#ilangovtr Basın No ILN01890750